na Gewerbe

Care Expartiate

Care Expartiate – Ubezpieczenie na „Gewerbe” w Niemczech

Długoterminowe ubezpieczenie zdrowotneCare Expartiate - Ubezpieczenia

Dla obywateli EU poza granicami kraju na całym świecie.

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 6 miesięcy. Maksymalny okres umowy na pobyt w Niemczech trwa 5 lat (od daty zameldowania), łącznie ze wszystkimi przedłużeniami. Poza Niemcami, podczas pobytu za granicą, max. do wieku 75 roku życia tak często, jak o to będzie wnioskowane. 

Po wygaśnięciu ubezpieczenia „Care Expatriate” ubezpieczony jest uprawniony do zawarcia pełnego ubezpieczenia zdrowotnego w firmie HanseMerkur Krankenversicherung AG w taryfie „mini” w następujących przypadkach:

  • Przy stałym osiedleniu się w Niemczech lub przerwaniu możliwości ubezpieczenia na podstawie § 195 (3) VVG;
  • W Przypadku ostatecznego powrotu ubezpieczonego z obywatelstwem niemieckim z zagranicy do Niemiec

Warunkiem kontynuacji  ubezpieczeni w taryfie mini, jest obowiązek  ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zawarcie umowy musi nastąpić bezpośrednio po wygaśnięciu ubezpieczenia Care Expatriate.

WAŻNE!  Prosimy mieć na uwadze, ze nie wszystkie długoterminowe  ubezpieczenia zdrowotne gwarantują przyjecie do pełnego ubezpieczenia po upływie 5 lat. Gwarantuje to tylko ubezpieczenie Care Expartiaze w opcji Comfort lub Premium!

Jeśli posiadacie Państwo inne ubezpieczenie niż Care Expartiate, radzimy przenieść ubezpieczenie właśnie to tej taryfy. Jest to możliwe praktycznie w każdej chwili, pod warunkiem, że nie minęło 5 lat od daty zameldowania w Niemczech. Przenosząc ubezpieczenie do nas unikniecie Państwo kosztownych nadpłat składek.

U nas gwarancja przyjęcia do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego (PKV) po upływie 5 lat!

Do pobrania:

Zakres ubezpieczenia i cennik (j. niemiecki)
Zakres ubezpieczenia i cennik (j. polski)
Wniosek na zawarcie ubezpieczenia (j. niemiecki)
Wniosek na zawarcie ubezpieczenia (j. polski)

Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesyłać:

  • Zeskanowany na e-mail: 
     Care Expartiate - ubezpieczenie
  • Pocztą na adres:

Gewerbe – Versicherungen
Postfach 62 04 61
22404 Hamburg

Ubezpieczenie to można wygodnie zawrzeć wypełniając wniosek online poniżej :