na Gewerbe

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech

Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech

Reforma zdrowotna 2007Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech

Reforma dotyczącą ubezpieczeń zdrowotnych z 1 kwietnia 2007 wprowadziła obowiązek posiadania od 01.01.2009 ubezpieczenia zdrowotnego  przez osoby mające miejsce zamieszkania w Niemczech.

Reguluje to § 193 (3) VVG, który miedzy innymi mówi: każda osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Niemiec jest zobowiązana do zawarcia, sama dla siebie jak również dla osób, za które ponosi odpowiedzialność, ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie musi być zawarte w firmie działającej na terenie Niemiec. Ubezpieczenie takie musi pokrywać minimum koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego na poziomie odpowiadającym przepisom. Nie jest obowiązkowe ubezpieczenie dentystyczne. Maksymalna kwota udziału własnego nie może przekraczać 5000 euro.  Dotychczas nie istniał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla osób prowadzących w Niemczech działalność gospodarczą (Gewerbe). Powyższy przepis wprowadza ten obowiązek od stycznia 2009.

Kto będzie unikał prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, musi liczyć się z późniejszą nadpłata składek od 01.01.2009. Pierwsze 6 miesięcy trzeba będzie nadpłacić w całości (100% składek), każdy następny zaległy miesiąc 1/6 miesięcznej składki. Może się zdarzyć, że ustawodawca sam wybierze ubezpieczenie dla takiej osoby. W takim przypadku nie musi to być koniecznie najtańsza opcja.
W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia nie wymagające nadpłaty składek wstecz!

Ubezpieczenie zdrowotne nie musi być nieograniczone czasowo. Jeżeli klient ma ubezpieczenie w Niemczech, które pokrywa koszty leczenia ambulatoryjnego oraz stacjonarnego, udział własny w roku kalendarzowym nie przekracza 5.000,00 € to ma wystarczające ubezpieczenie.

Zapytaj nas o odpowiednie ubezpieczenie